Preberanie daňových priznaní v Hurbanove, Kolárove a Nesvadoch

773x263_preberanie_danovych_priznani_v_hurbanove

Z dôvodu zrušenia kontaktných miest Daňového úradu Nitra (kontaktné miesto Kolárovo, kontaktné miesto Hurbanovo) a v záujme pro klientskeho prístupu k našim daňovým subjektom Vás informujeme, že Daňový úrad Nitra pristúpi k vyslaniu pracovníkov, ktorí zabezpečia preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 nasledovne:


- Priestory zrušeného kontaktného miesta Hurbanovo: v dňoch 29. marca – 31. marca 2023, v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.

- Priestory zrušeného kontaktného miesta Kolárovo: v dňoch 29. marca – 31.marca 2023, v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.

- Priestory MsÚ Nesvady: dňa 28. marca 2023, v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.


Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 sú k dispozícii na mestských úradoch.


Zverejnené dňa: 27. február 2023, 14:58 hod. | Web@Social Media Administrator