Preberanie daňových priznaní za rok 2023 v Hurbanove

773x263_preberanie_daňových_priznaní_v_hurbanove


Z dôvodu zrušenia kontaktných miest Daňového úradu Nitra (kontaktné miesto Hurbanovo) a v záujme pro klientskeho prístupu k našim daňovým subjektom Vás informujeme, že Daňový úrad Nitra pristúpi k vyslaniu pracovníkov, ktorí zabezpečia preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 nasledovne:

- Priestory zrušeného kontaktného miesta Daňového úradu Hurbanovo: v dňoch 26. marca a 27. marca 2024, v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.

Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 sú k dispozícii na recepcii Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91.


Közlemény

A nyitrai adóhivatal tájékoztatja a lakossággot, hogy az ógyallai kirendeltségének a megszűnése miatt az adóhivatal munkatársakat küld Ógyallára a volt adóhivatal épületébe, akiknél a 2023-as évre vonatkozó jövedelemadó bevallásokat leadhatják a lakosok 2024. március 26-án és március 27-én, naponta 8:00 órától 16:00 óráig. A 2023. évi jövedelemadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok az ógyallai városi hivatalokban átvehetők.


Zverejnené dňa: 26. február 2024, 11:04 hod. | Web@Social Media Administrator