Predĺženie platnosti ÚR pre stavbu: Realizácia optických sietí, Klaster Chotín-2, obec Vrbová nad Váhom

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p. na základe žiadosti o predĺžení platnosti územného rozhodnutia, ktorú dňa 11.9.2018 podala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), IČO: 42 156 424, predlžuje platnosť územného rozhodnutia, ktoré vydalo Mesto Hurbanovo dňa 13.10.2015 pod č. 3668/2015-4, 305/2015-2 ÚR, právoplatné dňa 18.11.2015, ktorým bola umiestnená líniová telekomunikačná stavba vo verejnom záujme: Realizácia optických sietí, Klaster Chotín-2, obec Vrbová nad Váhom, nasledovne:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Predlženie platnosti ÚR pre stavbu: Realizácia optických sietí, Klaster Chotín-2, obec Vrbová nad Váhom (ver. vyhláška) [217kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. november 2018, 10:22 hod. | Web@Social Media Administrator