Predvianočné nákupy a vreckári

C:\Users\major\Desktop\komarnanska104.jpg

 

Vážení spoluobčania,

 

keď povieme Vianoce, tak sa asi každému z nás  vybavia krásne spomienky z minulosti na najkrajšie sviatky roka, ktoré by mali byť plné lásky, šťastia a pohody, ale vianočne1j pohode predchádzajú vianočné nákupy a zhon , ktorý s tým chodí.

Predvianočné nákupy, plné peňaženky a nepozornosť nakupujúcich je voda na mlyn pre vreckárov. Nikto z nás si neželá, aby mu vianočnú náladu pokazila nepríjemná udalosť, môže to byť krádež finančnej hotovosti ale aj osobných dokladov alebo osobných vecí.

Polícia zaznamenáva každoročne v tomto období nárast kriminality, jedná sa hlavne o vreckové krádeže. V tejto súvislosti by  MsP Hurbanovo chcela upozorniť občanov mesta, aby si v predvianočnom období dávali väčší pozor na svoje osobné veci, boli opatrnejší, všímali si viac svoje okolie, aby sa nestali obeťami vreckárov, ktorí využívajú situáciu , keď ľudia majú u seba väčší obnos peňazí a pod vplyvom nákupnej horúčky sú menej pozorní.

Aby Vám  vianočné sviatky  nepokazila nepredvídaná udalosť radíme nasledovné :

  • na verejnosti neukazujte väčší obnos peňazí, používajte radšej kreditné karty(kreditné karty nemajte uložené na jednom mieste s PIN kódom)

  • odmietajte ponuky na ulici od podozrivých pouličných predajcov

  • peňaženku a iné cenné veci (mobil a pod.) noste skryté a pokiaľ možno čo najbližšie k telu

  • tašky si neodkladajte k nohám, oči a najlepšie aj ruky majte na uzáveroch kabeliek alebo tašiek

  • naša pozornosť je oslabená hlavne v obchodoch, reštauráciách, na ulici a v prostriedkoch MHD a to páchatelia veľmi dobre vedia

  • v obchodoch si peňaženku alebo mobil neodkladajte na pult alebo do nákupného vozíčka

  • nechoďte do blízkosti tmavých vchodov do domov, rohov a zaparkovaných áut, môžu tam na Vás striehnuť

  • všímajte si čo sa deje za vami, ak máte nepríjemný pocit z kohokoľvek za Vami, je dobré zastaviť a nechať dotyčnú osobu aby Vás predišla

Napriek všetkým dobre mieneným radám a zvýšenej pozornosti je možné, že Vás okradnú alebo budete mať počas nákupov nepríjemnú skúsenosť , takúto udalosť nahláste  hneď na tiesňové volanie MsP č. 159, alebo nahláste udalosť osobne na MsP, Komárňanská ul. č.104.  V tomto období aj my MsP zvýšime hliadkovaciu činnosť pri obchodných centrách a na rizikových miestach  v meste.

Dúfam, že k podobným incidentom nedôjde a záverom mi dovoľte popriať Vám pokojné a šťastné Vianočné sviatky v kruhu rodiny a priateľov.

 
Róbert Major
náčelník Mestskej polície Hurbanovo

                                                                                                                          


Viac článkov MsP nájdete na adrese: www.hurbanovo.sk/clankymsp


Zverejnené dňa: 30. november 2015, 19:11 hod. | Web@Social Media Administrator