Mesto Hurbanovo realizuje projekt na tému: Prevencia kybernetickej kriminality medzi dospievajúcou mládežou – Adam a Eva 21. storočia

Keď je na projekt dobrý ohlas medzi žiakmi, človek sa teší. Diskusia má zmysel, informácie treba šíriť a mládež vzdelávať. Jeden z projektov zameraný na najháklivejšie témy každodenného života dospievajúceho človeka realizuje mesto Hurbanovo.

 

Bratislava 14. februára (TASR) – Prevencia aj v oblasti citlivých tém, ktoré sa dotýkajú stále aktuálnych oblastí dospievajúcej mládeže – ako vzťahy, kamaráti, internet a jeho nástrahy, kyberšikania, sexuálne obťažovanie, pornografia a iné, sú najúčinnejšie ak sú pre deti interaktívne a zábavné. Prednášky víťazného projektu národného kola EUCPN Adam a Eva 21. storočia počulo už niekoľko stovák slovenských tínedžerov a záujem o túto formu vzdelávania mládeže majú aj policajné oddelenia v USA. 

prevencia-kriminality
Projekt je určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Zameraný je na najháklivejšie témy každodenného života dospievajúceho človeka, kde sa bez servítky s deťmi diskutuje o čomkoľvek čo ich zaujíma na čo doma boja spýtať, či tieto témy s nimi rodičia jednoducho nechcú preberať. Tínedžeri sú mnohokrát zaplavení množstvo skreslených informácií z internetu či od kamarátov. Projekt je zameraný na to, aby sa deti s týmito vecami, informáciami a „problémami“ vedeli vyrovnať, aby sa dozvedeli pravé a neskresľujúce informácie, aby vedeli využívať výdobytky moderného sveta a aby sa nestratili v množstve informácií, ktoré dnešná doba ponúka. Koordinátorka projektu Mgr. Klaudia Homolová odprednášala už viac ako 200 hodín na základných školách na Slovensku. Ide o sériu 4 prednášok, teda 4 stretnutí so žiakmi 8. ročníka základných škôl na témy:

  • Dospelým vstup zakázaný – (dospievanie, puberta, telesné a duševné zmeny…) 
  • Ach tie, vzťahy – (kamarátske, súrodenecké, rodičovské, lásky/nelásky…)
  • Pusinky a všetky tie veci – (základné pojmy, sex, história, antikoncepcia, rodičovstvo, zaujímavosti…)
  • Svet náš pretechnizovaný – (internet, TV, mobil, pornografia a i. …)

Deti si prednášky pochvaľujú a aktívne sa zapájajú do diskusie. „Keď zazvoní, vôbec sa im nechce odísť a pýtajú sa kedy sa budeme zhovárať opäť“, opisuje záujem tínedžerov preventistka K. Homolová. Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) vyhlasuje každoročne na určitú tému v oblasti prevencie kriminality súťaž o najlepšie projekty. Projekt Adam a Eva 21. storočia bol  najlepším národným projekt realizovaným  v oblasti prevencie kriminality na tému prevencia kybernetickej kriminality za rok 2015, ktorý reprezentoval našu republiku v Luxemburgu. Koordinátorka Mgr. Klaudia Homolová bola tiež s projektom na stáži vo viacerých policajných oddeleniach USA (New York, Seattle, San Antonio), kde oň prejavili záujem.

TASR informovala Michaela Paulenová z Tlačového odboru MV SR. | Prevzaté z webových stránok MV SR (odkaz na článok)


Zverejnené dňa: 21. február 2017, 8:23 hod. | Web@Social Media Administrator