Prevenciou k zvýšenej bezpečnosti a udržateľnosti – Multifunkčné detské ihrisko CULTPLAY

partnery


Na podnet jedného z poslancov mestského zastupiteľstva boli na sklonku roku 2022 realizované preventívne a bezpečnostné opatrenia na detskom ihrisku CULTPLAY. Primárnym cieľom bolo zabezpečiť jeho nepretržité monitorovanie a vytvorenie bezpečnej oddychovej zóny v tieni vyššej zelene pre deti a rodičov.

Realizované boli celkovo 3 aktivity:

  • dodávka a montáž troch bezpečnostných kamier s napojením na centrálny kamerový systém Mestskej polície v Hurbanove,
  • inštalácia drobného mobiliáru: detské pieskovisko, parková lavička a smetný kôš,
  • výsadba okrasnej a vyššej zelene: 5 kusov Platana javorolistého a 150 kusov kríkov vtáčieho zobu, ktorý bude tvoriť živý plot ohraničujúci detské ihrisko.

Opatrenia sú realizované v súlade s ekologickými požiadavkami s cieľom dosiahnuť vyššiu pozornosť voči prírodným a kultúrnym hodnotám spoločného regiónu. Projekt bol realizovaný so zámerom revitalizácie verejného priestranstva.

Tip na článok: CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva

Projekt CULTPLAY realizovaný v rámci programu INTERREG a Programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Maďarskej republiky predstavuje svojou jedinečnosťou niečo netradičné. Ide o súbor deviatich tematických ihrísk, ktoré v malej kópii predstavujú významnú niekde aj historickú stavbu či budovu z iného cezhraničného mesta, združeného v zoskupení Pons Danubii. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktami a značkami vybudovanými na spoločnej histórií partnerských miest.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 3. január 2023, 9:49 hod. | Web@Social Media Administrator