DOTAZNÍK: Mesto Hurbanovo v rámci zámeru prípravy riešenia bytovej otázky zisťuje priebežný záujem občanov o formu preferovaného bývania

prieskum-byvania-post


V prípade, že si plánujete zabezpečiť bývanie v našom meste, uvítame, ak prejavíte záujem vyplnením dotazníka, s cieľom účelnejšieho plánovania výstavby v meste Hurbanovo či už vytvorením lokality na individuálnu bytovú výstavbu (výstavba rodinných domov), alebo výstavbou nájomných bytov.

Mesto Hurbanovo v rámci zámeru prípravy riešenia bytovej otázky zisťuje priebežný záujem občanov o formu preferovaného bývania:

  • kúpou pozemku na výstavbu rodinného domu v Hurbanove alebo
  • prenájmom štandardného nájomného bytu, alebo bytu nižšieho štandardu.

Dotazník je možné vyplniť a doručiť aj v písomnej forme do podateľne Mestského úradu Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Predbežné zisťovanie záujmu bude prebiehať do 30. septembra 2019.Zverejnené dňa: 22. august 2019, 13:31 hod. | Web@Social Media Administrator