Prieskum trhu | Podbitie strešnej konštrukcie na budove ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM Hurbanovo

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: Vypracovanie cenovej ponuky na zákazku: „Podbitie strešnej konštrukcie na budove ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM Hurbanovo“.

Vaše ponuky zasielajte elektronicky najneskôr do 19. júna 2020 12:00 hod. formou emailu na adresu: zoltan.sestak@hurbanovo.sk.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Ing. Zoltána Šestáka, telefón: +421 (0)35 3700 229, email: zoltan.sestak@hurbanovo.sk v termíne od 15. júna 2020 do 19. júna 2020 do 12.00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk – Podbitie strešnej konštrukcie[111kB, .PDF]

TS Nadstavba ZŠ a MŠ, Hurbanovo[379kB, .PDF]

KOORDINAČNÁ SITUÁCIA_A3[91kB, .PDF]

POHLAD BOCNY LAVY_A2[174kB, .PDF]

POHLAD BOCNY PRAVY_A2[171kB, .PDF]

POHLAD ČELNÝ_1189x420[471kB, .PDF]

POHLAD ZADNÝ_1189x420[568kB, .PDF]

PôDORYS 1.NP – PôVODNÝ STAV_1189x594[230kB, .PDF]

PôDORYS 2.NP – PôVODNÝ STAV_1189x594[235kB, .PDF]

PôDORYS 3.NP – NOVÝ STAV_1189x594[235kB, .PDF]

PôDORYS STRECHY_1189x594[1425kB, .PDF]

REZ OBJEKTOM A-A´_A2[354kB, .PDF]

REZ OBJEKTOM A-A´_STARÝ STAV_A3[85kB, .PDF]

REZ OBJEKTOM B-B´_841x420[422kB, .PDF]

REZ OBJEKTOM C-C´_A2[363kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. jún 2020, 10:03 hod. | Web@Social Media Administrator