Problematika nájomných bytov na ul. Šáradská č. 22-24

Pre informovanosť obyvateľov mesta, Mesto Hurbanovo zverejňujeme znenie Zápisnice rokovania Mestského zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2017, bod. 15 písm. n).
V zmysle prijatého materiálu boli rozposlané nájomcom dotknutých mestských nájomných bytov výzvy v priloženom znení.

Celé znenie zápisnice je zverejnené na webových stránkach mesta Hurbanovo v sekcii: Mesto Hurbanovo -> Mestské zastupiteľstvo -> Zápisnice zo zasadnutí MZ (priamy odkaz: https://www.hurbanovo.sk/zasadnutie/dddddddd).

Zápisnica a vzor Výzvy:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica z 24. MZ zo dňa 14.12.2017, bod. 15 písm. n) [212kB, .PDF]

Vzor zaslanej Výzvy nájomcom náj. bytov [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. január 2018, 17:01 hod. | Web@Social Media Administrator