Rady – Ako sa obrátiť na Mestskú políciu Hurbanovo

Vážení  spoluobčania,

 

chceli by ste sa obrátiť na mestskú políciu pri riešení svojich problémov, ktoré sa týkajú porušenia verejného poriadku,  pri podozrení z páchania trestnej činnosti alebo inej protispoločenskej činnosti, ktoré ste svedkom?

 

Mestská polícia Hurbanovo ponúka nasledovné rady :

 • Začnime s tým, že nie každý chce byť menovaný, oznámenie môže byť aj anonymne , v takom prípade uveďte presné miesto, popis páchateľa a skutok, ktorý sa stal čo možno najpresnejšie
 • Vždy, keď polícii oznamujete udalosť, ktorá sa stala, nebuďte v rozpakoch
 • Oznámte každú činnosť, ktorá sa vám zdá podozrivá, hliadka vec na mieste preverí a vyvodí dôsledky
 • Oznam môžete podávať ( 24 hodín denne) telefonicky na mobilných číslach 0905 984 428 – zástupca náčelníka v jeho neprítomnosti p. Daráž Jozef a 0905 119 861 – službukonajúca hliadka, alebo osobne na mestskej polícii. Pripravuje sa aj tiesňové volanie mestskej polície, zaužívane na celom Slovensku 159 .
 • Oznamovateľ môže požiadať mestskú políciu o vysvetlenie, ako bola nahlásená udalosť vyriešená
 • Tak isto môžete na mestskú políciu nahlásiť aj iné udalosti, napr. požiar, zranenú osobu a pod. Hliadka zabezpečí ďalšie potrebné úkony a vyrozumie kompetentné zložky.
 • Pri popise motorového vozidla udajte farbu vozidla, typ, evidenčné číslo a smer pohybu , prípadne ďalšie identifikačné znaky, ktoré umožnia ľahšiu identifikáciu vozidla.
 • Pri popise osoby si všímajte vek, pohlavie, rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov, štýl účesu, oblečenie, popis tváre (farba očí, brada apod.), skutočnosť či bol alebo mohol byť ozbrojený, vyjadrovanie sa a iné zvláštnosti (napr. krívanie a pod.)
 • Pamätajte na to, že ak ste boli svedkom nejakej udalosti a neoznámite to, umožňujete páchateľovi pokračovať v jeho činnosti ďalej. Nehovoriac o tom, že najbližšie to môže byť práve niekto z vašich blízkych, kto sa môže stať obeťou protizákonnej činnosti.

 

Kedy volať mestskú políciu:

 

Veľa ľudí má z rôznych dôvodov obavy obrátiť sa na políciu a nahlásiť nejakú protizákonnú činnosť, ktorej sú svedkami. Niekedy je to strach inokedy je to ľahostajnosť, veď to nie je moja vec a v poslednej dobe je to obava, že sa celá vec zvrtne a všetko sa obráti proti občanovi, ktorý celú vec oznámil.


Skúsime vám napomôcť v rozhodovaní niekoľkými radami čo si treba všímať a nahlásiť polícii:

 • Ak niekoho, koho nepoznáte, vo Vašom okolí podozrivo uteká od zaparkovaných áut alebo od domu, kde bývate
 • Ak niekto chodí od dverí k dverám, alebo okolo zaparkovaných áut a skúša ich otvoriť
 • Ak niekto neprirodzene kričí a neviete kto a prečo, pričom ste usúdili, že osobe hrozí nebezpečenstvo
 • Ak vo Vašom okolí jazdia pomaly sa pohybujúce vozidlá bez vytýčenej trasy alebo so zhasnutými svetlami
 • Nezvyčajné, podozrivé zvuky (trieskanie, rozbíjanie skla a pod.)
 • Podozrivé osoby túlajúce sa vo Vašom okolí
 • Podozrivé osoby prespávajúce v pivniciach, fetujúca mládež v pivniciach
 • Opakovaný predaj z vozidla (môže ísť o predaj kradnutého tovaru)
 • Ponúkanie tovaru za nezvyčajne nízke ceny
 • Majetok alebo veci nesené osobou pešo, v noci alebo keď takáto osoba beží a správa sa podozrivo
 • Osobu vnikajúcu do neobývaného domu
 • Túlajúce sa zvieratá, ktoré by mohli byť nebezpečné
 • Spadnuté vedenie alebo inú závažnú skutočnosť

Dobrá rada na záver, nikdy nepodceňujme situáciu len preto, lebo sa myslíme, že nám sa to nemôže stať, môže a preto jej treba predísť možným problémom a dôverovať našej mestskej polícii.

 

Mestská polícia Hurbanovo 


Viac článkov nájdete na: www.hurbanovo.sk/clankymsp


Zverejnené dňa: 17. júl 2015, 15:27 hod. | Web@Social Media Administrator