Rekonštrukcia hygienických priestorov zariadenia sociálnych služieb Smaragd


Mesto Hurbanovo realizovalo v mesiacoch 11/2022 – 04/2023 projekt s názvom „Rekonštrukcia hygienických priestorov zariadenia sociálnych služieb Smaragd“. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zlepšeniu sociálnych a komunitných služieb na území mesta dobudovaním alebo rekonštrukciou sociálnych a komunitných zariadení, vrátane zabezpečenia bezbariérového prístupu umožňujúceho komfortné využívania zrekonštruovaných priestorov aj imobilnými užívateľmi. Realizáciou bolo kompletne prebudovaných a dovybavených 11 hygienických plne bezbariérových priestorov v rozsahu toaleta, kúpelňa a predsieň, ktoré využíva celkovo 22 bytových jednotiek.

Projekt je spolufinancovaný v rámci Stratégie CLLD, Prioritnej osi 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), na základe Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Miestnej akčnej skupiny OZ „Mikroregión Hurbanovo“ č. CLLD-T377-512-002b v znení je aktualizácií a na základe Zmluvy o príspevku č. CLLD-T377-512-002-001 vo výške 50.000,00 Eur (95%) a prijímateľom Mesto Hurbanovo čiastkou 2.631,58 Eur (5%).


PUBLICITA:


Dokumenty na stiahnutie:

Plagát A4 (publicita projektu)[309kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 25. máj 2023, 13:14 hod. | Web@Social Media Administrator