Slávnostné odhaľovanie vo hvezdárni

773x263_slávnostné_odhaľovanie_busty_a_reliéfu_vo_hvezdárni

Dňa 24. mája 2023 sa v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove konala milá slávnosť. Vo vstupnej hale slávnostne odhalili bustu Mikuláša Thege Konkolyho, ktorej autorkou je akademická sochárka Rozália Darázsová.


V úvode v krátkom hudobnom vystúpení si prítomní hostia vypočuli gitarovú skladbu v podaní žiak ZUŠ Hurbanovo. Potom sa k prítomným prihovoril generálny riaditeľ SÚH Mgr. Marián Vidovenec, ktorý sa poďakoval autorke za prípravu diela. Spoločne s autorkou odhalili novú dominantu vstupu do hvezdárne.

Rozália Darázsová v krátkosti popísala proces prípravy a tvorby tejto busty. Ďalšou odhalenou dominantou vstupu do múzejnej časti hvezdárne je nový reliéf Mikuláša Thege Konkolyho, ktorého autorom je Tibor Túri Török z Maďarska. Opäť autor priblížil hosťom postupnosť celej realizácie reliéfu. Prekvapením podujatia bolo odovzdanie ďakovného listu z hvezdárne z Taty v Maďarsku, kde sa venujú udržaniu historického bohatstva Károlya Posztoczkyho, dlhoročného priateľa a spolupracovníka Mikuláša Thege Konkolyho.

Pre záujemcov pracovníci hvezdárne pripravili krátky vzdelávací program v planetáriu. Ďakujeme umelcom za krásne a hodnotné diela, ktoré sa stali nielen ozdobou ale aj hodnotou našej hvezdárne.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 29. máj 2023, 12:03 hod. | Web@Social Media Administrator