Sledujte s nami výskyt sršňa ázijského

773x263_sršeň_ázijský


V súvislosti s potvrdeným výskytom invázneho druhu sršňa ázijského v roku 2023 v Maďarsku a v Českej republike, je vysoká pravdepodobnosť, že bude jeho výskyt zaznamenaný v najbližšom čase aj na území Slovenska.


Prosíme Vás preto o spoluprácu pri jeho sledovaní. Budeme tak schopní efektívnejšie podchytiť jeho prípadný výskyt a podniknúť kroky na zamedzenie jeho šírenia. Potenciálny výskyt sršňa ázijského je nutné nahlásiť na Štátnu ochranu prírody SR cez systém rýchleho varovania, dostupný na adrese https://invaznedruhy.sopsr.sk/system-rychleho-varovania/

Sršeň ázijský (Vespa velutina nigrithorax) je invázny druh, introdukovaný do Európy pravdepodobne prostredníctvom lodnej dopravy, prvýkrát spozorovaný v juhozápadnom Francúzku (2004). Druh prudko zvyšuje svoju populáciu a rýchlo sa šíri, najmä pozdĺž vodných tokov. V západne Európe sa už niekoľko rokov úspešne rozmnožuje. Na Slovensku zatiaľ potvrdený nebol.

Predstavuje hrozbu pre opeľovače a včelárov (napáda a živí sa včelami ako aj ostatným hmyzom, menším od neho), ovocinárov (znehodnocuje ovocia jeho požieraním) a predstavuje aj potenciálnu hrozbu pre alergikov.

Sršeň ázijský je o niečo menší, než jeho európsky príbuzný sršeň, má výrazne žlté nohy a sfarbenie na hlave a hrudi je prevažne čierne so širokým oranžovým pásom na brušku.
Viac informácií o tomto druhu je možné získať na našej web stránke venovanej inváznym druhom https://invaznedruhy.sopsr.sk/srsen-azijsky-vespa…/


Plagát:

Sršeň Ázijský - Informačný Leták


Zverejnené dňa: 6. marec 2024, 6:55 hod. | Web@Social Media Administrator