Štatistické zisťovanie VZPS v roku 2023 | Štatistický úrad SR

Statisticky urad SR banner


Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z„ ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 – 2023, sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2023.

Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

List_VZPS_obce_2023_4 [81 kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. december 2022, 15:54 hod. | Web@Social Media Administrator