Štatút mesta Hurbanovo účinný od 1.1.2020

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesením č. 127/2019-MZ zo dňa 24.10.2019 schválilo nový Štatút mesta Hurbanovo, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2020. Dňom účinnosti tohto Štatútu mesta Hurbanovo sa ruší Štatút mesta Hurbanovo schválený uznesením č. 210/00-MZ zo dňa 20.12.2000.

Štatút mesta Hurbanovo:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Štatút mesta Hurbanovo účinnný od 1.1.2020 [275kB, .PDF]

príloha č.1 – Katastrálne územie Mesta Hurbanovo [3,73MB, .PDF]

príloha č.2 – Symboly Mesta Hurbanovo [126kB, .PDF]

príloha č.3 – Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek [120kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 31. december 2019, 9:36 hod. | Web@Social Media Administrator