TU SME DOMA 2016 – Prvá etapa projektu je otvorená

Hurbanovo, 13.12.2016 – Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken už od roku 2008 vyhlasuje grantový program s názvom TU SME DOMA. V roku 2016 bol vďaka nemu podporený projekt za 25 000 €.

 

Z fondu Corgoň konto, ktorý má pri Nitrianskej komunitnej nadácii (NKN) otvorený spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., bolo podporených už 80 verejnoprospešných projektov spolu za viac ako 200 000 €. „Projekty, ktoré získavajú finančné granty sú neziskové a podieľa sa na nich veľa dobrovoľníkov. Slúžia všetkým a podporujú pozitívne zmeny a dianie v meste a okolí. Ich autormi sú občianske združenia, neziskové organizácie, školy či aktívni jednotlivci,“ hovorí PR manažérka NKN, Romana Bojdová.

 

Hlasovali obyvatelia Hurbanova

O podpore v roku 2016 nerozhodovala tzv. grantová komisia, ale samotní obyvatelia mesta a okolia. Z troch predložených projektov si  vybrali projekt Športovo – relaxačné centrum Bagota, ktorého cieľom je poskytnúť zaujímavé možnosti trávenia voľného času pre deti, mládež i dospelých. Na sídlisku Vinohrady je tak vďaka grantu vo výstavbe bikrosová dráha a osadené hracie, oddychové a športové prvky.

 

Prvá etapa projektu je otvorená

Autorom víťazného projektu je neformálna skupina občanov v zložení Anna Žigová, Martina Verešová, Štefan Hajlík a Štefan Tomaščin.  Na slávnostnom otvorení sa podieľala aj p. primátorka Ildikó Basternáková a zástupcovia mesta, ktorí s NKN a spoločnosťou Heineken na realizácii projektu spolupracujú. Pri príležitosti otvorenia prvej etapy, ktorou bolo osadenie nových preliezačiek, kĺzačiek, lavičiek a fit prvkov na sídlisku, sa deti stretli s Mikulášom a spoločne s jeho pomocníkmi slávnostne prestrihli pásku na novom ihrisku. Okrem sladkých prekvapení bol pre malých i veľkých návštevníkov pripravený kultúrny program. Druhá etapa projektu – bikorosvá dráha – by mala byť otvorená v priebehu jari 2017.


Zverejnené dňa: 15. december 2016, 9:27 hod. | Web@Social Media Administrator