V Materskej škole Nový diel v Hurbanove sa Pod názvom „Cesta nie je ihrisko“ odovzdával ďalší z jej úspešných projektov

Projekt „Cesta nie je ihrisko“ sa realizoval v rámci grantovej výzvy Nitrianskej komunitnej nadácie Tu sme doma, finančne podporenej firmou Heineken Slovensko a.s..

tsd-ms-poster

Slávnostného prestrihnutia pásky a odovzdania projektu do užívania deťom v Materskej škole Nový diel v Hurbanove sa okrem riaditeľky škôlky Gabriely Kádekovej zúčastnil aj primátor mesta Mgr. Peter Závodský. Zámerom projektu bolo dobudovanie už existujúcej dopravnej cesty pre dopravnú výchovu detí, ktorá bude slúžiť k praktickému využívaniu získaných teoretických vedomostí o dopravných pravidlách v cestnej premávke.

Grant vo výške 2.840,00 Eur sa použil na spevnenie cesty, vyznačenie jej stredovej čiary, parkoviska pre dopravné prostriedky, prechodov pre chodcov a zakúpeniu dopravných prostriedkov pre deti v tvare formuly, štvorkolky, či odrážadla.

Deti prítomným hosťom zaspievali úvodnú pesničku na dopravnú tematiku a už sa nedočkavo hrnuli na svoje nové dopravné ihrisko, aby si vyskúšali, či naozaj všetko funguje tak, ako sa to zatiaľ len učili. Chodci križovali cestu, cyklisti brázdili po novom povrchu, semafor blikal, dopravné značky určovali pravidlá. Niektoré deti si vyskúšali vedomosti a pamäť v skladaní puzzle, pri tvorbe dopravných značiek z loptičiek a vrchnáčikov. Bolo na nich vidieť, že ich rozhľad a vedomosti v dopravnej výchove sú naozaj bohaté.

Želáme deťom veľa radostných a šťastných chvíľ na tomto malom dopravnom ihrisku, aby ich pobyt na cestách v reálnom živote bol čo najviac bezpečný. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, že vo svojom výchovnom programe škôlky venujú veľkú pozornosť aj dopravnej výchove a starajú sa o to, aby pohyb detí na verejných komunikáciách bol čo najbezpečnejší.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 10. október 2019, 11:53 hod. | Web@Social Media Administrator