Uloženie podzemných káblových vedení | Apríl 2024

773x263 oznam zse


Mesto Hurbanovo oznamuje obyvateľom mesta a jeho okolia, že spoločnosť Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava realizuje uloženie podzemných káblových vedení v mesiaci apríl 2024 na uliciach Novozámockej (časti), Robotníckej, Dunajskej a Mierovej a v mesiaci máj 2024 v uliciach Petőfiho a Orechovej.

Z hľadiska bezpečnosti Vás žiadame o dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov pracovníkov na stavbe.

Za pochopenie ďakujeme.


Zverejnené dňa: 26. apríl 2024, 11:09 hod. | Web@Social Media Administrator