Pozor! Úplná uzávierka cesty III/1463, v cestnom km 16,166 v termíne od 26.06.2019 do 10.08.2019 (nepretržite)

Okresný úrad Komárno odbor Cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán podľa ustanovenia § 3 ods.l písm. c) a § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v nadväznosti na ustanovenie § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a na základe žiadosti od spoločnosti CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra a po dohode s OR PZ ODI v Komárne, udeľuje povolenie na úplnú uzávierku cesty III/1463, v cestnom km 16,166 v termíne od 26.06.2019 v čase od 07:00 hod. nepretržite do 10.08.2019 v čase do 22:00 hod. nasledovne:

Povolenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Úplná uzávierka cesty III/1463, v cestnom km 16,166 v termíne od 26.06.2019 do 10.08.2019 [87kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 3. júl 2019, 17:45 hod. | Web@Social Media Administrator