Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Podľa zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že mesto Hurbanovo dosiahlo v roku 2022 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 57,25 %..


Zverejnené dňa: 3. apríl 2023, 8:59 hod. | Web@Social Media Administrator