V kruhu svojich priateľov v Klube dôchodcov v Hurbanove oslávila pani Mária Školníková krásne 90. životné jubileum

Maria Skolnikova_565px


„Čože je to 90 – tka..“ si môže veselo spievať pani Mária Školníková, ktorá s úsmevom na tvári vítala svojich pozvaných hostí na malé posedenie, ktoré sa organizovalo pri jej významnom životnom jubileu. Oslava sa uskutočnila už po oslavách v kruhu rodiny, v kruhu susedov – obyvateľov paneláka, kde pani Mária býva. V Klube dôchodcov v Hurbanove v kruhu priateľov sa konala oslava 6.marca. Po krátkom príhovore vedúcej klubu, pani Veronike Pintérovej, sa slova ujali pán primátor mesta Peter Závodský, pani zástupkyňa primátora Mária Hamranová, ako aj pani Zuzana Illéšová. Nasledovali blahoželania od členov klubu dôchodcov, kvety, torta s ohňostrojom, ako aj zápis do pamätnej knihy mesta. Oslávenkyňa sa poďakoval všetkým za krásne a milé slová, kvety aj dary a všetkých pozvala na slávnostný prípitok a malé občerstvenie. Slávnosť pokračovala družnými rozhovormi a spomienkami na krásne chvíle, ktoré prežila či v práci ako vychovávateľka v školskej družine, či pri výchove detí, pri spoločných debatách s obyvateľmi paneláku, kde býva alebo aj pri spoločných podujatiach v klube dôchodcov.

Na krídlach motýlích prilieta prianíčko, aby Vám svietilo slniečko. Slniečko šťastia, lásky a nádeje, nech sa srdiečko z radosti zasmeje. Prajeme pani Školníkovej veľa zdravia, elánu a energie, aby v kruhu rodiny, priateľov a známych mohla stráviť ešte mnoho prekrásnych chvíľ.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 17. apríl 2020, 10:06 hod. | Web@Social Media Administrator