Výzva | Oznámenie o vstupe na pozemky pre údržbu vzdušného vedenia, podperných bodov, transformátorových staníc, domových prípojok a príslušenstva NN vedenia

Zelená dolina s.r.o. v súlade s Rámcovou dohodou č. 66/2017 zo dňa 16.12.2016 pre NN vedenia v doméne Komárno poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., si Vás dovoľuje osloviť v súlade s §11 ods (1) písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike s výzvou na odstránenie, resp. okliesnenie stromov, drevín, resp. iných porastov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vašom vlastníctve a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení nasledovne:

Výzva:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva | Oznámenie o vstupe na pozemky pre údržbu vzdušného vedenia, podperných bodov, transformátorových staníc, domových prípojok a príslušenstva NN vedenia [56kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. december 2019, 15:25 hod. | Web@Social Media Administrator