Verejná vyhláška – Výzva pre občanov/chovateľov, ktorí nemajú registrované chovy ošípaných

prasiatka_banner


Regionálna veterinárna a potravinová správa /RVPS/ vyzýva občanov /chovateľov ošípaných/, ktorí ešte nemajú registrované chovy, aby tak urobili do 23.10.2020. Od 26.10.2020 budú vykonávané úradné kontroly splnenia povinnosti registrácie vo vybraných obciach na celom území SR. Chovateľom, ktorí si nesplnili povinnosť registrácie chovu bude uložená pokuta v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti.

Bližšie informácie a tlačivá potrebné k registrácii chovu získate na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR /ŠVPS/, zverejnené sú aj na webovej stránke obce.

Upozorňujeme, že zaregistrovať je potrebné aj jeden kus ošípanej na domácu spotrebu, prípadne kúpu jedného kusa ošípanej na domácu spotrebu alebo dochovanie do jatočnej hmotnosti.

Domáce zabíjačky je potrebné nahlásiť jeden pracovný deň vopred na príslušnú RVPS.

Doplnené dňa 21.10.2020:

Takže registrácia sa nevybavuje na RVPS Komárno, ale v CEHZ Žilina, kde je potrebné zaslať vyplnené a nami potvrdené tlačivá, ktoré sme Vám už preposlali . S vyplnenými tlačivami a so písomným súhlasom susedov a kladným vyjadrením obce, že súhlasí s zriadením chovu ošípaných na uvedenej adrese, v prípade že nehnuteľnosť má viacero spoluvlastníkov, je potrebný aj písomný súhlas ostatných vlastníkov, príde občan ku nám na úrad, kde sa mu potvrdí žiadosť o registráciu chovu a my ju zašleme na registráciu do CEHZ Žilina. Žiadateľ následne poštou dostane vyrozumenie o registrácii spolu s číslom farmy, na ktorú potom budú nahlasovať nakúpené zvieratá.

Iná situácia je v prípade „ D „ fariem – to sú farmy s chovom jednej ošípanej určenej na domácu zabíjačku, túto registráciu vie žiadateľ vybaviť aj bez nášho parafovania, teda nemusí sa ku nám na RVPS dostaviť, vyplní iba tlačivo na registráciu jednej ošípanej ( taktiež som Vám ho už preposlal), túto vyplnenú a žiadateľom podpísanú žiadosť zašle do CEHZ Žilina, ktorá mu takisto písomne potvrdí jeho registráciu a pridelí mu číslo farmy ( vo formáte „D+ päť numerických čísiel „). Pri následnom nákupe odstavčiat sa u registrovaného chovateľa preukáže touto registráciu, ten mu vystaví doklad o premiestnení , ktorý zašle do Žiliny ak počas roka nič nenakúpi ani neodporazí, tak až pred domácou zabíjačkou nahlási telefonicky na RVPS domácu zabíjačku jeden dva dni vopred.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o súčinnosť – Výzva pre občanov_chovateľov[437kB, .PDF]

AMO_Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti_D farmy[150kB, .PDF]

AMO v MR 13.10.2020 – Mapa šírenia moru ošípaných[150kB, .PDF]

Povinnosť registrácie chovu ošípaných[1272kB, .PDF]

Predaj ošípanej na domácu spotrebu[150kB, .PDF]

Registrácia chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat[116kB, .PDF]

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu[97kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. október 2020, 9:30 hod. | Web@Social Media Administrator