Zápisnica z Verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Nová Trstená o predložení návrhov názvov ulíc

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle Článku 5 Ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 128 o zhromaždeniach obyvateľov mesta, zverejňuje Zápisnicu z Verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Hurbanovo – mestskej časti Nová Trstená, ktoré sa konalo 1. augusta 2019 o 18:00 hod. v Klube mládeže Nová Trstená, Nová Trstená č. 2295/38. Témou zhromaždenia bolo predloženie návrhov názvov ulíc v mestskej časti Nová Trstená.

Zápisnica:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica z Verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Hurbanovo – mestskej časti Nová Trstená [168kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. august 2019, 11:06 hod. | Web@Social Media Administrator