Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019 – Volebné okrsky a volebné miestnosti

Mesto Hurbanovo pre účely konania volieb do Európskeho parlamentu 2019, v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 63 z 20. februára 2019 a §8 Zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len zákon), utvorilo volebné okrsky a určilo volebné miesto nasledovne:

Informácie pre voliča:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Utvorené volebné okrsky a určené volebné miestnosti pre voľby do EU parlamentu 2019 [274kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 4. apríl 2019, 15:14 hod. | Web@Social Media Administrator