Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 63 z 20. februára 2019 a §79 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), Mesto Hurbanovo zverejňuje elektronické adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Elektronické adresy na doručenie: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk

Oznámenie možno doručiť aj v listinnej forme na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote do 1.4.2019 nasledovne:

  • do 15:00 hod. – preberanie na Mestskom úrade
  • od 15:00 hod. do 24:00 hod. – preberanie prostredníctvom zodp. zamestnanca Mesta Hurbanovo, mobil: +421 (0)908 799 287

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu [196kB, .PDF]

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 [196kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 30. marec 2019, 9:28 hod. | Web@Social Media Administrator