Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019 – Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený

Mesto Hurbanovo v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje na svojom webovom sídle o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v z.n.p. uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostných menšín žijúcich na území mesta.

Informácie pre voliča:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (slovenský jazyk) [84kB, .PDF]

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (maďarský jazyk) [114kB, .PDF]


Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019
sú uverejnené v sekcii “Občan” -> “Komunálne voľby 2018″ na podstránkach mesta Hurbanovo  www.hurbanovo.sk/obcan/volby-2018/


Zverejnené dňa: 8. február 2019, 13:06 hod. | Web@Social Media Administrator