Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Adresy doručovania:

Mesto Hurbanovo oznamuje, že adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 sú:

  • mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk  alebo
  • prostredníctvom zaručenej elektronickej komunikácie cez UPVS cez elektronickú schránku mesta č. E0005587893

Podmienky práva voliť a byť voleným:

Mesto Hurbanovo zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť voleným a podľa osobitého predpisu uvedenú iformáciu zverejňuje aj v jazyku národnostnej menšiny:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Informácie pre voliča (SK) [194kB, .PDF]

Tájékoztatás a választók számara (HU) [194kB, .PDF]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupi – teľstva podľa volebných obvodov:

Mesto Hurbanovo zverejňuje podľa § 141 ods. 3 a § 146 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zákonnej lehote informáciu – Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva podľa volebných obvodov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – obvod 1. [194kB, .PDF]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – obvod 2. [194kB, .PDF]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – obvod 3. [194kB, .PDF]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – obvod 4. [194kB, .PDF]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – obvod 5. [194kB, .PDF]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – obvod 6. [194kB, .PDF]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – obvod 7. [194kB, .PDF]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – obvod 8. [194kB, .PDF]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu:

Mesto Hurbanovo zverejňuje podľa § 141 ods. 3 a § 146 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zákonnej lehote informáciu – zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov. [194kB, .PDF]

Výsledky volieb do orgánov Nitrianskeho samosp. kraja:

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Nitrianskeho samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konali 4. novembra 2017.

Volebné výsledky hlasovania za Nitriansky kraj, 2017    [221KB, .PDF]

Výsledky hlasovania vo volebnom obvode Hurbanovo    [889KB, .PDF]

Súhrnné výsledky hlasovania za SR, 2017  [web site]


Uvedené informácie spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív sú uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?vuc17-vzory


Zverejnené dňa: 6. júl 2017, 15:19 hod. | Web@Social Media Administrator