Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 128 o zhromaždeniach obyvateľov mesta


Zverejnené dňa: 7. máj 2018, 11:44 hod. | Web@Social Media Administrator