Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Komárno od 27.03.2017, 14:00 hod do odvolania.Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.Dokumenty na stiahnutiu:

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov [194kB, .PDF]


Posledná aktualizácia: 28. marca 2017, 14:40 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 28. marec 2017, 13:30 hod. | Web@Social Media Administrator