Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže | Oznámenie o dražbe | Dátum konania: 21.09.2023

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platných od 01.06.2023 a uznesenia č. 83/2023-MZ a 89/2023-MZ zo dňa 31.05.2023, Mesto Hurbanovo vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Dátum konania 21.09.2023 v Kultúrnom stredisku (miestnosť č. 10 na 1. poschodí) na adrese: Nám. Dr. M. Konkolyho – Thege č. 1, 94701 Hurbanovo.


Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o dražbe | Dátum konania: 21.09.2023 [150kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. júl 2023, 13:11 hod. | Web@Social Media Administrator