Vyhlásenie voľby nového kontrolóra Mesta Hurbanovo

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 376/2017-MZ zo dňa 04.05.2017 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie voľby nového kontrolóra Mesta Hurbanovo [63kB, .pdf]


Zverejnené dňa: 28. júna 2017, 16:58 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 28. jún 2017, 17:03 hod. | Web@Social Media Administrator