Vyhláška o opätovnej dražbe nehnuteľnosti | 05.10.2023 o 9:00 | PARCELY registra “E” evidované na mape určeného operátu – parc. č. 792/2 o výmere 40 473 m2 – Orná pôda


Zverejnené dňa: 6. september 2023, 9:35 hod. | Web@Social Media Administrator