Výročná schôdza Miestnej organizácie Slovenského červeného kríža 2022 | Report

773x263_vyrocna_schodza_CK


Dňa 16.07.2022 sa uskutočnila v priestoroch kultúrneho domu v Bohatej výročná členská schôdza Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Hurbanovo.


Pozvanie prijali primátor mesta Mgr. Peter Závodský, zástupkyňa primátora mesta RNDr. Mária Hamranová, zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru v Hurbanove, poslanci mestského zastupiteľstva, darcovia krvi a hlavne členovia organizácie. Podpredseda organizácie Peter Vojtek v správe o činnosti vyhodnotil prácu organizácie za uplynulé obdobie. Predsedníčka Ildikó Pavlíková predniesla plán práce na nadchádzajúce obdobie. Po pracovnej časti výročnej schôdze nasledovala diskusia pri chutnom občerstvení. Výbor MO SČK touto cestou ďakujem každému, kto sa akoukoľvek pomocou pričinil o úspešný priebeh schôdze, ďakujú hlavne darkyniam a darcom krvi, ktorí sú pre nás všetkých najdôležitejší. Ďakujeme im, že sa viackrát v roku rozhodnú pre dôležitý krok v živote – darovať svoj najvzácnejší dar. Umelá náhrada krvi neexistuje, jej jediným zdrojom sú darcovia krvi.

Členom miestnej organizácie slovenského červeného kríža prajeme úspešný rok, čo najviac darcov krvi a veľa krásnych chvíľ pri šírení myšlienok Jean Henry Dunanta, spolutvorcu myšlienky na založenie svetovej organizácie – Červeného kríža.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 1. august 2022, 11:07 hod. | Web@Social Media Administrator