Výrub javora cukrodarného z dôvodu ohrozenia zdravia alebo značnej škody na majetku

773x263 javor


Oznamujeme obyvateľom mesta, že v dňoch 16. septembra a 18. septembra 2021, t. j. vo štvrtok a v sobotu sa uskutoční asanácia dvoch jedincov javora cukrodarného, ktoré rastú medzi štátnou cestou I. triedy a chodníkom pre chodcov na Komárňanskej ul. pri č. d. 152, nakoľko predstavujú priame riziko ohrozenia života a zdravia, alebo značnej škody na majetku z dôvodu ich značne zhoršeného zdravotného stavu.

Žiadame obyvateľov mesta, aby počas uskutočňovania prác boli obozretný, riadili sa pokynmi príslušníkov mestskej polície a arboristov a aby neparkovali vo vyznačenom úseku v uvedenom termíne.

Za porozumenie ďakujeme.


IMG_20210805_092642224


Zverejnené dňa: 14. september 2021, 13:10 hod. | Web@Social Media Administrator