Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251 /2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2023 .

Výzva:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Kočkovič Ladislav[355kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. november 2022, 11:36 hod. | Web@Social Media Administrator