Výzva na odstránenie starého vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Marián Kosina

Ako vlastníka nákladného motorového vozidla Iveco, červenej farby, EČ – KN329EY, (ďalej len vozidla) Vás vyzývame na odstránenie uvedeného vozidla z ulice 1. mája v Hurbanove, a to na vlastné náklady v termíne najneskôr do 60 dní od doručenia tejto výzvy.


Celé znenie:


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na odstránenie starého vozidla | Marián Kosina [146kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. september 2023, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator