Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Bleskozvody – Zdravotné stredisko malá budova + Šáradská“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 26.10.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Bleskozvody – Zdravotné stredisko malá budova + Šáradská“.

Lehota na predkladanie ponúk do 05. novembra 2021 15:00 hod. v zmysle priloženej výzvy.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 26. októbra 2021 do 05. novembra 2021 do 15:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Určenie PHZ + Vyhodnotenie ponúk – Bleskozvody[243kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[340kB, .PDF]

PRÍLOHY VÝZVY[824kB, .ZIP]


Zverejnené dňa: 26. október 2021, 13:43 hod. | Web@Social Media Administrator