Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Drvenie BRO 2022“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 1.2.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Drvenie BRO 2022“.

Lehota na predkladanie ponúk do 11. februára 2022 16:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 250, mobil: +421 (0)908 799 284,email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 1. februára 2022 do 11. februára 2022 do 16:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápis s prieskumu trhu – Drvenie BRO 2022[149kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[149kB, .PDF]

Príloha č.1 – k Výzve na predkladanie ponúk – vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

Príloha č.2 – Cenová ponuka[20kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 1. február 2022, 7:30 hod. | Web@Social Media Administrator