Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Kompostovateľné vrecká na bioodpad“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 6.10.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Kompostovateľné vrecká na bioodpad“.

Lehota na predkladanie ponúk do 15. októbra 2021 15:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 6. októbra 2021 do 15. októbra 2021 do 15:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica – Určenie PHZ + VYHODNOTENIE PONÚK[270kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[290kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

Príloha č. 2 k Výzve – Cenová ponuka uchádzača[23kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 6. október 2021, 7:30 hod. | Web@Social Media Administrator