Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Kultúrny dom Bohatá, Hurbanovo – Výmena vykurovacích telies“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 12.10.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Kultúrny dom Bohatá, Hurbanovo – Výmena vykurovacích telies“.

Lehota na predkladanie ponúk do 22. októbra 2021 15:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 12. októbra 2021 do 22. októbra 2021 do 15:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Určenie PHZ + Vyhodnotenie ponúk – Radiátory KD Bohatá[228kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[293kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

Príloha č.2 k Výzve – Zadanie (cenová ponuka uchádzača)[24kB, .XLS]


Zverejnené dňa: 12. október 2021, 8:30 hod. | Web@Social Media Administrator