Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Poukážky“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 5.10.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Poukážky“.

Lehota na predkladanie ponúk do 12. októbra 2021 13:30 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 250, mobil: +421 (0)908 799 284,email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 5. októbra 2021 do 12. októbra 2021 do 13:30 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápis z prieskumu trhu[2,89MB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[223kB, .PDF]

Príloha č.1 – k Výzve na predkladanie ponúk – vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 5. október 2021, 7:31 hod. | Web@Social Media Administrator