Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Rekonštrukcia objektov umelej ľadovej plochy 1. a 2. Etapa“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 29.03.2023 Výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Rekonštrukcia objektov umelej ľadovej plochy 1. a 2. Etapa“ cez Vestník verejného obstarávania, ktorá je zverejnená na nasledujúcej stránke: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/600880.

Lehota na predkladanie ponúk do 14. apríla 2023 09:00 hod. v zmysle priloženej výzvy.


Verejné obstarávanie (celé znenie):Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 910 624 559, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 29. marca 2023 do 14. apríla 2023 do 09:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte aj Vy!


Dokumenty na stiahnutie:

oznamenie-12733_-_wnp[57kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 29. marec 2023, 13:12 hod. | Web@Social Media Administrator