Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Stavebné úpravy – obnova povrchu MK – lokalita Nová Trstená“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 22.3.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Stavebné úpravy – obnova povrchu MK – lokalita Nová Trstená“.

Lehota na predkladanie ponúk do 31. marca 2022 17:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 910 624 559, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 22. marca 2022 do 31. marca 2022 do 17:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!


Dokumenty na stiahnutie:

Záznam z prieskumu trhu[281kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[343kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – Návrh Zmluvy o dielo[107kB, .DOC]

Príloha č.1 k Návrhu Zmluvy o dielo – Zadanie[33kB, .XLS]

Príloha č.2 k Výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[45kB, .DOCX]

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA[1,64MB, .ZIP]


Zverejnené dňa: 22. marec 2022, 14:34 hod. | Web@Social Media Administrator