Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Výkon funkcie stavebného dozoru pre stavbu „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 12.1.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: Výkon funkcie stavebného dozoru pre stavbu „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“.

Lehota na predkladanie ponúk do 21. januára 2022 15:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 12. januára 2022 do 21. januára 2022 do 15:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Určenie PHZ + Vyhodnotenie ponúk[169kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[343kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

Príloha č.2 k Výzve – Návrh Mandátnej zmluvy[44kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 12. január 2022, 15:49 hod. | Web@Social Media Administrator