Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Výmena okien a dverí na dvoch budovách Mesta Hurbanovo“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 17.3.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Výmena okien a dverí na dvoch budovách Mesta Hurbanovo“.

Lehota na predkladanie ponúk do 25. marca 2022 15:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 910 624 559, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 17. marca 2022 do 25. marca 2022 do 15:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!


Dokumenty na stiahnutie:

Záznam z prieskumu trhu[253kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[346kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – Návrh na plnenie kritéria[24kB, .DOCX]

Príloha č.2 k Výzve – Zadanie – Klub Dôchodcov v Zelenom Háji[38kB, .XLS]

Príloha č.3 k Výzve – Dom Smútku v Novej Trstenej[40kB, .XLS]

Príloha č.4 k Výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[45kB, .DOCX]

Klub dôchodcov – výmena okien – Zelený Háj[620kB, .PDF]

Dom Smútku – výmena okien a dverí – Nova Trstená[537kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. marec 2022, 19:49 hod. | Web@Social Media Administrator