Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Výmena okien na CVČ a Dome služieb v Meste Hurbanovo“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 25.10.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Výmena okien na CVČ a Dome služieb v Meste Hurbanovo“.

Lehota na predkladanie ponúk do 3. novembra 2022 12:00 hod. v zmysle priloženej výzvy.

Komunikácia prebieha cez elektronický prostriedok www.josephine.preobiz.com


Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 910 624 559, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 25. októbra 2022 do 3. novembra 2022 do 12:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte aj Vy!


Dokumenty na stiahnutie:

Záznam z prieskumu trhu – OKNA NA CVČ A ÚSEK SLUŽIEB[273kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[332kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – Výmena okien na CVČ v Hurbanove (Zadanie)[36kB, .XLS]

Príloha č.2 k Výzve – Výmena okien na Dome služieb v Hurbanove (Zadanie)[33kB, .XLS]

Príloha č.3 k Výzve – Výpis okien – CVČ[111kB, .DOCX]

Príloha č.4 k Výzve – Výpis okien – DOM SLUŽIEB[46kB, .DOCX]

Príloha č.5 k Výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[43kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 25. október 2022, 11:33 hod. | Web@Social Media Administrator