Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Vytvorenie Audiovizuálnych záznamov z podujatí v meste Hurbanovo“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 09.08.2023 Výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Vytvorenie Audiovizuálnych záznamov z podujatí v meste Hurbanovo“.

Lehota na predkladanie ponúk do 18. augusta 2023 12:00 hod. v zmysle priloženej výzvy.


Verejné obstarávanie (celé znenie):Ďalšie informácie môžete získať u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 948 609 019, email: vojtech.valko.vo@gmail.com v termíne od 09. augusta 2023 do 18. augusta 2023 do 12:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte aj Vy!


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladani eponúk – Audioviz. dielo[1,97MB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – Návrh Zmluvy o dielo[35kB, .DOCX]

Príloha č.2 k Výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[41kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 9. august 2023, 9:50 hod. | Web@Social Media Administrator