Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Obnova strechy na malej budove MZS Hurbanovo“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Obnova strechy na malej budove MZS Hurbanovo“. Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnovu strechy na malej budove MZS Hurbanovo (Komárňanská č. 106).

Lehota na predkladanie ponúk do 31. mája 2021 16:00 hod..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 21. mája 2021 do 31. mája 2021 do 16:00 hod.

Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie.

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk[2179kB, .PDF]

Príloha č.1 k výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[47kB, .DOCX]

Príloha č.2 k výzve – Cenová ponuka uchádzača[19kB, .DOCX]

Príloha č.3 – Návrh – Zmluva o dielo[91kB, .DOC]

Príloha č.4 – Min. rozsah prác a materiálu[46kB, .XLS]

Príloha č.5 – Fotodokumentácia[1757kB, .DOCX]

Zápis z prieskumu trhu – Obnova strechy na malej budove MZS (Komárňanská 106)[1370kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 21. máj 2021, 7:30 hod. | Web@Social Media Administrator