Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Spracovanie zmeny a doplnkov ÚPD 1/2021“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Spracovanie zmeny a doplnkov ÚPD 1/2021“. Predmetom zákazky je služba na spracovanie zmeny a doplnkov územno – plánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) podľa presne špecifikovaného predmetu zákazky.

Lehota na predkladanie ponúk do 14. mája 2021 16:00 hod..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 10. mája 2021 do 14. mája 2021 do 16:00 hod.

Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie.

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica z prieskumu trhu[338kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[2558kB, .PDF]

Príloha č.1 k výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[47kB, .DOCX]

Príloha č.2 k výzve – Cenová ponuka uchádzača[19kB, .DOCX]

Príloha č.3 – Návrh – Zmluva o dielo[23kB, .PDF]

Príloha č.1 – k Návrhu k zmluve o dielo[26kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. máj 2021, 0:01 hod. | Web@Social Media Administrator